rss订阅    收藏本页
更多

常见服装洗涤说明图标,洗涤说明图标大全

废物利用手工制作大全_生活小窍门_小常识大全_生活百事通
关注微信:生活百事通微信 优视屋 多线程缓存,网页看视频不卡

常见服装洗涤说明图标,洗涤说明图标大全

时间:07-12 点击数:375738
更多

    对于水洗标,大家可能都非常熟悉,它是日常生活中常见的一类标签,服装上面用得最多,一般是缝在上衣或者裤子的里侧面,除此之外像包袋、沙发、坐垫、毛巾、毛绒玩具、帐篷、鞋子、帽子、雨伞、纺织产品等各行各业都会用到水洗标。水洗标在日常生活中又叫洗水标、水洗唛、洗水唛、洗涤标、洗标,大部分是经过印刷制作而成,叫做印标、布标或者缎标等;有少量的织唛织上水洗内容也可称为水洗标。总之水洗标的叫法不一,但它的内容一般是一些服装参数和注意事项、衣服的面料成份、正确的洗涤方法等,有的水洗标也会印上客人的品牌LOGO,可过洗不掉色。

常见服装洗涤说明图标,洗涤说明图标大全

    衣物如何洗涤是一个很重要的问题,因为正确的洗涤方法会让衣物亮丽如新,而不当的洗涤方法严重的会损坏衣物。所以大家都很有必要了解一下水洗标洗涤标志所代表的意义,现介绍如下:

常见洗涤标志说明

常见衣服洗涤图标说明            

dryclean                

干洗                

常见衣服洗涤图标说明            

do not dryclean                

不可干洗                

常见衣服洗涤图标说明            

compatible with any drycleaning methods                

可用各种干洗剂干洗                

常见衣服洗涤图标说明            

iron                

熨烫                

常见衣服洗涤图标说明            

iron on low heat                

低温熨烫 (100oC)                

常见衣服洗涤图标说明            

iron on medium heat                

中温熨烫 (150oC)                

常见衣服洗涤图标说明            

iron on high heat                

高温熨烫 (200oC)                

常见衣服洗涤图标说明            

do not iron                

不可熨烫                

常见衣服洗涤图标说明            

bleach                

可漂白                

常见衣服洗涤图标说明            

do not bleach                

不可漂白                

常见衣服洗涤图标说明            

dry                

干衣                

常见衣服洗涤图标说明            

tumble dry with no heat                

无温转笼干燥                

常见衣服洗涤图标说明            

tumble dry with low heat                

低温转笼干燥                

常见衣服洗涤图标说明            

tumble dry with medium heat                

中温转笼干燥                

常见衣服洗涤图标说明            

tumble dry with high heat                

高温转笼干燥                

常见衣服洗涤图标说明            

do not tumble dry                

不可转笼干燥                

常见衣服洗涤图标说明            

dry                

悬挂晾干                

常见衣服洗涤图标说明            

hang dry                

随洗随干                

常见衣服洗涤图标说明            

dry flat                

平放晾干                

常见衣服洗涤图标说明            

line dry                

洗涤                

常见衣服洗涤图标说明            

wash with cold water                

冷水机洗                

常见衣服洗涤图标说明            

wash with warm water                

温水机洗                

常见衣服洗涤图标说明            

wash with hot water                

热水机洗                

常见衣服洗涤图标说明            

handwash only                

只能手洗                

常见衣服洗涤图标说明            

do not wash                

不可洗涤                


其他常用的服装洗涤标志                

常见衣服洗涤图标说明                                

手洗须小心                                

常见衣服洗涤图标说明                                

只能手洗                                

常见衣服洗涤图标说明                                

可用机洗                                

常见衣服洗涤图标说明                                

可轻轻手洗
不能机洗
30
以下洗涤液温度                                

常见衣服洗涤图标说明                                

水温40
机械常规洗涤                                

常见衣服洗涤图标说明                                

水温40
机械作用弱
常规洗涤                                

常见衣服洗涤图标说明                                

水温40
洗涤和脱水时强度要弱                                

常见衣服洗涤图标说明                                

最高水温50
洗涤和脱水
时强度要逐渐降弱                                

常见衣服洗涤图标说明                                

水温60
机械常规洗涤                                

常见衣服洗涤图标说明                                

最高水温60
洗涤和脱水
时强度要逐渐降弱                                

常见衣服洗涤图标说明                                

不能水洗
在湿态时须小心                                

常见衣服洗涤图标说明                                

可以熨烫                                

常见衣服洗涤图标说明                                

熨烫温度不能超过110                                

常见衣服洗涤图标说明                                

熨烫温度不能超过150                                

常见衣服洗涤图标说明                                

熨烫温度不能超过200                                

常见衣服洗涤图标说明                                

须垫布熨烫                                

常见衣服洗涤图标说明                                

须蒸气熨烫                                

常见衣服洗涤图标说明                                

不能蒸气熨烫                                

常见衣服洗涤图标说明                                

不可以熨烫                                

常见衣服洗涤图标说明                                

洗涤时不能用搓板搓洗                                

常见衣服洗涤图标说明                                

适合所有干洗溶剂洗涤                                

常见衣服洗涤图标说明                                

仅能使用轻质汽油及三氯三氟乙烷洗涤,干洗过程无要求                                

常见衣服洗涤图标说明                                

仅能使用轻质汽油及三氯三氟乙烷洗涤,干洗过程有要求                                

常见衣服洗涤图标说明                                

适合四氯乙烯、三氯氟甲烷、轻质汽油及三氯乙烷洗涤,                                

常见衣服洗涤图标说明                                

干洗时间短                                

常见衣服洗涤图标说明                                

低温干洗                                

常见衣服洗涤图标说明                                

干洗时要降低水份                                

常见衣服洗涤图标说明                                

不能干洗                                

常见衣服洗涤图标说明                                

可以在低温设置下翻转干燥                                

常见衣服洗涤图标说明""                                

可在常规循环翻转干燥                                

常见衣服洗涤图标说明                                

可放入滚筒式干衣机内处理                                

常见衣服洗涤图标说明                                

不可放入滚筒式干衣机内处理                                

常见衣服洗涤图标说明                                

可以用洗衣机洗,但必须用弱档洗                                

常见衣服洗涤图标说明                                

不能使用洗衣机洗涤剂                                

常见衣服洗涤图标说明                                

悬挂晾干                                

常见衣服洗涤图标说明                                

使用30以下洗涤液温度,机洗用弱水或轻轻手洗,用中性洗涤剂                                

常见衣服洗涤图标说明                                

使用40以下洗涤液温度,可机洗也可手洗,不考虑洗涤剂种类                                

常见衣服洗涤图标说明                                

使用40以下洗涤液温度,机洗用弱水流也可轻轻手洗,中性洗涤剂                                

常见衣服洗涤图标说明                                

使用60以下洗涤液温度,可机洗也可手洗,不考虑洗涤剂种类                                

常见衣服洗涤图标说明                                

使用95以下洗涤液温度,可机洗也可手洗,家用洗衣机不可承受                                

常见衣服洗涤图标说明                                

平摊干燥                                

常见衣服洗涤图标说明                                

阴干                                

常见衣服洗涤图标说明                                

滴干                                

常见衣服洗涤图标说明                                

可以氯漂                                

常见衣服洗涤图标说明                                

不可以氯漂                                

常见衣服洗涤图标说明                                

可以拧干                                

常见衣服洗涤图标说明                                

不可以拧干                                

常见衣服洗涤图标说明                                

衣物需挂干                                

常见衣服洗涤图标说明                                

衣物需阴干                                


也许有些商标的说明让你感到困惑。看看这张表格,美国服装制造商协会把正确保养织物常见的标签术语转换成了简单易懂的说明。

商标内容

含义

商标内容

含义

机洗

干洗

温和洗衣

设置合适的机洗速度或者手洗

快干

悬挂晾干,仅用手定形

免烫

设置合适的机洗速度或者较短和旋转周期

平放晾干

把衣物平摊在平面上

悬挂晾干

悬挂晾干

机洗

常规洗涤

不要拧绞

快干或者平放晾干

不加氯漂白剂

不要使用氯漂白剂,可以用氧漂剂

用烘干机烘干

用滚筒式烘干机分级设置烘干:高、中、低档或者不加热

禁止甩干

在洗衣机最后甩干之前把衣物取出

用烘干机烘干/迅速拿出

同上,衣物未冷却之前迅速取出

分开洗涤

单独洗涤或者和类似颜色的衣物一起洗涤

非机洗

熨烫

只能干洗

专业干洗

冷烫

最低温度熨烫

手洗

只能温水洗涤或者干洗

湿熨烫

熨烫前衣物保持潮湿

蒸汽熨烫

用蒸汽熨烫

只能手洗

只能温水洗涤,不能干洗

温烫

中温熨烫


                   http://www.ershenghuo.com/shenghuoxiaochangshi/ShengHuoChangShi/216882 本文版权归废物利用手工制作大全_生活小窍门_小常识大全_生活百事通所有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接。

56 6